Ešte raz pán profesor

Ešte raz pán profesor

Vážení priaznivci divadla, Divadelná spoločnosť VENDO Štefanov nad

Oravou opäť nacvičila divadelnú komédiu s názvom „Ešte raz, pán

profesor„ z pera českého režiséra, scenáristu, herca pána Antonína

Procházku, pôsobiaceho v Divadle pod Palmovkou v Prahe.

Tento tragicko-humorný dej nás zavedie do rodiny vysokoškolského

profesora ruskej literatúry Iva Straku, ktorý prechádza manželskou

i osobnou krízou. Riešenie nachádza v úniku do virtuálneho sveta. Tu

stretáva postavy zo svojho obľúbeného románu a zažíva s nimi chvíle

romantické , ale rieši aj neobvyklé situácie, ktoré nastanú, keď sa

minulosť stretne so súčasnosťou. Divadelná komédia „Ešte raz, pán

profesor“ má dva dejstvá v 15 obrazoch. Prajeme Vám príjemný zážitok.

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.