Mestská knižnica - ponuka služieb

 • spracovávanie knižných ponúk na základe potrieb knižničného fondu a na základe individuálnych potrieb zákazníkov/Čitateľov/, podľa dotazníka
 • zabezpečovanie knižničných služieb na základe emailových žiadaniek čitateľov a používateľov – napr. predlžovanie kníh telefonicky a emailom,
 • poradenstvo
 • vybavovanie rezervácií našim čitateľom, vrátane avizovania žiadaných kníh prípadne ich dohliadanie v knižnici, poprípade v sklade
 • zabezpečovanie medziknižničných výpožičných a medzinárodných výpožičných služieb podĽá platného cenníka
 • poriadanie metodicko- informačných podujatí pre školy
 • sprostredkovanie podujatí pre verejnosť
 • poskytovanie voľného wifi pripojenia pre verejnosť
 • predaj lístkov na kultúrne podujatia a kino
 • kopírovanie
 • scanovanie
 • tlač z USB kľúču

CENNÍK SLUŽIEB / v € /

Deti do 15 rokov

dospelí

ZÁPISNÉ

1

2

Strata preukazu

0,30

0,30

1.Upomienka - Pokuta

0,20

0,20

2.Upomienka

0,70

0,70

3.Upomienka

1,50

1,50

4.Upomienka

3,00

3,00

Pokuta za časopis     1 ks/týždeň

0,20

0,20

MVS:

 

 

-       objednávka MVS

0,50

0,50

-      poštovné a balné

2,50

2,50

MMVS

Podľa cenníka SNK

Podľa cenníka SNK

Kopírovanie -     A4

0,07 €

Tlač z USB kľúču – A4

0,10 €

Scanner – A4

0,20 €