Kontakty - Oddelenie kultúry

Dom kultúry, Čsl. armády 957

Tel. 043 5392 276

Mgr. Ivana Gloviaková
vedúca oddelenia
Telefón: 043 5392 276
ivana.gloviakova@trstena.sk

3D Kino Mier

Mgr. Miriam Horváthová
miriam.horvathova@trstena.sk  
3dkino@trstena.sk 
ticket@trstena.sk 
Telefón: 043 5392 276

Jozef Jankola 
jozef.jankola@trstena.sk   

 

Knižnica

Ing. Katarína Loneková 
kniznica@trstena.sk 
Telefón: 043 5392 117 (knižnica)