Stavanie mája

Stavanie mája

Galéria

STAVANIE MÁJA

Pozývame vás na tradičné podujatie Stavenie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2024 o 16:00 hod. na Námestí M.R. Štefánika v Trstenej. V programe podujatia sa predstavia žiaci Súkromnej umeleckej školy Vladimíra Pánika a žiaci tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Trstenej.

Tradícia stavania mája má symbolický význam obnovujúcej sa prírody na jar. Staroveké národy dávali stromčeky pred 1. májom na hospodárske budovy a domy ako ochranu pred chorobami a zlými duchmi. V stredovekej Európe sa máje stavali ako prejav úcty a žičlivosti na významných a verejných miestach a od 15. storočia aj pred domy dievčat. Aj táto tradícia však prešla mnohými obmenami.

Dĺžka podujatia: 60 minút

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.